The Romance of the Condor Heroes

The Romance of the Condor Heroes Chinese Drama English Sub Download

The Romance of the Condor Heroes

The newest version of Jin Yong’s “Return of the Condor Heroes” by famous director Yu Zheng. The story follows trouble-maker Yang Guo (Chen Xiao) who falls in love with his martial arts teacher, Little Dragon Girl (Michelle Chen). Their story moves along filled with adventures, betrayal, and love.

The Romance of the Condor Heroes Cast

Main cast

Chen Xiao as Yang Guo 杨过/ Yang Kang杨康
Wu Lei as young Yang Guo
Michelle Chen as Xiao Long Nu 小龙女
Zhang Zi Mu as young Xiao Long Nu

Guo family and associates

Zheng Guo Lin as Guo Jing 郭靖
Yang Ming Na as Huang Rong 黄蓉
Mao Xiao Tong as Guo Fu 郭芙
Jiang Yi Yi as young Guo Fu
Zhang Xue Ying as Guo Xiang 郭襄
Lin Jia Ying as child Guo Xiang
Zhao Wen Hao 赵文浩 as Guo Po Lu 郭破虏
Han Dong Jun 韩东君 as Wu Xiu Wen 武修文 (Elder Wu / Da Wu)
Fang Yang Fei 方洋飞 as young Xiu Wen
Zhang Chao as Wu Dun Ru 武敦儒 (Younger Wu / Xiao Wu)
Zhang Yi Jie as young Dun Ru
Zhang Zhe Han 张哲瀚 as Ye Lu Qi 耶律齐
Ma Ying Qiao 马樱乔 as Ye Lu Yan 耶律燕
Wang Shuang 王双 as Wan Yan Ping 完颜萍
Huang Yi as Feng Heng

The Greats

Zhou De Hua 周德华 as Zhou Bo Tong
Li Ming Shun 李铭顺 as Huang Yao Shi
Yin Xiao Tian as Hong Qi Gong
Zong Feng Yan as Ou Yang Feng
Li Chen 季晨 as Reverend Yideng

Mongol Empire

Zhang Tian Yang 张天阳 as Huo Du 霍都
?? as Da Er Ba 达尔巴
Xie Ning as Meng Ge
Zhu Zi Xiao as Hu Bi Lie / Kublai Khan
Meng Fei 孟飞 as Ye Lu Chu Cai
Rong Yao Zhong 肜耀忠 as Yin Ke Xi 尹克西
Ruan Jing Wei as Xiao Xiang Zi
Yang Long 杨珑 as Ni Mo Xing 尼摩星
Kang Lei 康磊 as Ma Guang Zuo 麻光佐
Hei Zi as Jin Lun Fa Wang

Passionless Valley

Qiu Xin Zhi as Gong Sun Zhi 公孙止
Zhang Qian 张茜 as Qiu Qian Chi 裘千尺
Wu Jing Jing 邬靖靖 as Gong Sun Lu E 公孙绿萼
Jian Ren Zi 菅韧姿 as Rou Er 柔儿

Ancient Tomb Sect

Zhang Xin Yu as Li Mo Chou 李莫愁
Dong Xuan as Lin Chao Ying 林朝英
Shao Min 邵敏 as Granny Sun 孙婆婆
Cao Xin Yue as Hong Ling Bo 洪凌波
Luo Wen Bo as Li Mo Chou & Xiao Long Nu’s master (Guest Appearance)

Lu family

Zhao Han Ying Zi as Cheng Ying 程英
Chai Wei 柴蔚 as young Cheng Ying
Sun Yao Qi as Lu Wu Shuang 陆无双
Hu Shun Er as young Lu Wu Shuang
Chen Xiang as Lu Zhan Yuan 陆展元
Deng Sha as He Yuan Jun 何沅君

Quanzhen Sect

Shen Bao Ping as Qiu Chu Ji
Wang Mao Lei as Zhao Zhi Jing 赵志敬
Song Yang as Zhen Zhi Bing 甄志丙
Yan Kuan as Wang Chongyang 王重阳
Ding Yu Chen as Shen Dao Shi
Luo Wei Cong as Lu Qing Du

Huang Yaoshi’s disciples

Yao Yi Chen as Chen Xuan Feng
Yang Rong as Mei Chao Feng 梅超风
Hou Jing Jian as Feng Mo Feng

Others

Chen Zi Han as Qiu Yi Nong
Huang Ming as Long Jiu 龙九 (Guest Appearance)
Zhao Li Ying as Mu Nian Ci (Guest Appearance)
Zhang Dan Feng as Dugu Qiu Bai
Qin Lan as He Xiang
Zhang Ting Jia as A Xue
Wang Rui Zi as street magic girl
Zhao Kun Peng as Wu San Tong
Zhang Ya Meng as Wu San Niang
Deng Li Min as Ke Zhen E
Zhang Meng as Ying Gu
Guo Rui Xi as Sha Gu
Yi Kun as Lu Guan Ying
Liu Ye as Cheng Yao Jia
Li Yi Lin as Zhu Zi Liu
Ren Xi Hong as Shi Bo Wei
Wang Xiu Ze as Ouyang Feng’s elder brother (Guest Appearance)
Wu Qian Qian as Ouyang Feng’s mother (Guest Appearance)

The Romance of the Condor Heroes Details
Title: 神雕侠侣 (神鵰俠侶) / Shen Diao Xia Lv
English title: The Romance of the Condor Heroes / Return of the Condor Heroes
Genre: Wuxia, romance
Episodes: 52
Broadcast network: Hunan TV
Broadcast period: 2014-Dec-03 to 2015-Mar-05
Air time: Wednesday & Thursday 22:00

The Romance of the Condor Heroes Downloads:

The Romance of the Condor Heroes Episode 1 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 2 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 3 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 4 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 5 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 6 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 7 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 8 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 9 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 10 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 11 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 12 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 13 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 14 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 15 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 16 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 17 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 18 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 19 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 20 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 21 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 22 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 23 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 24 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 25 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 26 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 27 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 28 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 29 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 30 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 31 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 32 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 33 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 34 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 35 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 36 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 37 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 38 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 39 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 40 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 41 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 42 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 43 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 44 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 45 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 46 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 47 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 48 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 49 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 50 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 51 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 52 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 53 : Download | Download | Download
The Romance of the Condor Heroes Episode 54 : Download | Download | Download

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY