Legend of the Condor Heroes

Legend of the Condor Heroes Chinese Drama English Sub Download



Synopsis:
When their husbands were killed by the Song army, two pregnant women found safe haven in foreign lands. Li Ping gave birth to Guo Jing, a sturdy but blockheaded young man who roamed the Mongolian prairie with the family of Temujin. Bao Xi Ruo gave birth to Yang Kang, a smart and crafty young man who became the son of Wanyan Hong Lie, a successor of the Jin empire. When a pact between their martial arts masters brought them together and the truth behind their fathers’ deaths was revealed, one found martial arts enlightenment and a cause greater than his own while the other descended into darkness and destroyed everything and everyone around him.

Legend of the Condor Heroes Cast
Hu Ge as Guo Jing
Ariel Lin as Huang Rong
Yuan Hong as Yang Kang (Wanyan Kang)
Liu Shi Shi as Mu Nian Ci

Peach Blossom Island

Anthony Wong as Huang Yao Shi (Dong Xie)
Wang Xiao Chen as A Heng
Kong Wei (孔维) as Mei Chao Feng
Wang Yun Chao (王云超) as Chen Xuan Feng
Yang Yi Fan (杨一凡) as Lu Cheng Feng
Wang Sha Sha (王莎莎) as Sha Gu

Seven Freaks of the South

Deng Li Min as Ke Zhen E
Jin Liang (金粮) as Zhu Chong
Guo Ming Er (郭明尔) as Han Bao Ju
Han Zhi (韩志) as Nan Xi Ren
Chen Gang (陈刚) as Zhang A Sheng
Wang Zheng Quan (王正权) as Quan Jin Fa
He Si Rong (何思融) as Han Xiao Ying

Beggar Clan

Bryan Leung as Hong Qi Gong (Bei Gai)
Zhang Bo Jun (张柏俊) as Ru You Jiao

Taoist

Li Yu (李彧) as Zhou Bo Tong
Zhao Yi (赵毅) as Qiu Chu Ji
Yang Yi (杨艺) as Ma Yu
Ji Qi Lin (姬麒麟) as Wang Chong Yang
Yang Guang (阳光) as Wang Chu Yi
Xu Xiao Ming (徐小明) as He Da Tong
Qiu Zi (邱姿) as Sun Bu Er
Song Yang as Yin Zhi Ping

Wu Yu Juan (伍宇娟) as Li Ping
Ren Tian Ye as Guo Xiao Tian
Kathy Chow as Bao Xi Ruo
Weng Jia Ming as Yang Tie Xin (Mu Yi)

Jin

Guo Liang as Wanyan Hong Lie
Zhang Lei (张雷) as Wanyan Hong Xi
Yu Zi Kuan (于子宽) as Jin Emperor
Lou Ye Jiang (娄亚江) as Xie Bin
Huang Wei (黄伟) Jian Cheng
Xue Jian (薛剑) as Wei Cheng

Mongolian

Xie Na as Hua Zheng (Kohjen)
Ba Yin as Temüjin
Xu Sheng Nan (许圣楠) as Tolui
Tan Jian Chang (谭建昌) as Jebe
Li Yuan (李远) as Jochi
Yu Jin Sheng (于金圣) as Ögedei
Bai Quan Bao (百全宝) as Chagatai
Yan Hong Zhi (严洪志) as Jamukha

Mount White Camel

Li Jie as Ouyang Ke
Tsui Kam Kong as Ouyang Feng (Xi Du)
He Yan (何艳) as Si Ji Ji

Legend of the Condor Heroes Details
Title: 射雕英雄传 / She Diao Ying Xiong Zhuan
English title: The Eagle Shooting Heroes
Also known as: Legend of the Condor Heroes
Genre: Wuxia
Episodes: 50
Video Format: Avi

Legend of the Condor Heroes 2008 Downloads:

Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 1 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 2 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 3 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 4 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 5 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 6 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 7 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 8 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 9 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 10 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 11 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 12 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 13 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 14 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 15 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 16 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 17 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 18 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 19 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 20 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 21 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 22 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 23 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 24 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 25 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 26 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 27 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 28 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 29 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 30 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 31 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 32 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 33 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 34 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 35 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 36 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 37 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 38 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 39 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 40 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 41 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 42 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 43 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 44 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 45 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 46 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 47 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 48 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 49 : Download | Download | Download
Legend of the Condor Heroes 2008 Episode 50 : Download | Download | Download

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY